درباره inception ، کاشتن نطفه یک ایده

 

منتظر مطلبی درباره این فیلم باشید و اگر نظری دارید برایمان بفرستید.

معلم ذن، چانگ تزو، در خواب دید که پروانه است. وقتی بیدار شد، از خود پرسید: «آیا من انسانی هستم که خواب دیدم پروانه شده‌ام؟ یا اینک من پروانه‌ای هستم که خواب می‌بینم انسان شده‌ام؟»

 فیلم میلیونی تابستان امسال، inception ، اگرچه بیش از اندازه آتشی، گیج کننده، و مراقبه مانیک است، خوشامدگوئی است به ماهیت ایلوسیو واقعیت. درحالیکه طرح اصلی این فیلم توانائی غیرمتعارف کاراکتر اصلی در ورود و نفوذ شفاف در دنیای رؤیای دیگران است، آنچه اساساً مطرح می‌کند این است که آیا دنیای درونی رؤیاها نسبت به دنیای بیرونی که ما آنرا «واقعیت» می‌نامیم، کمتر واقعی و قابل سکنی گزیدن است.

 

/ 0 نظر / 47 بازدید